ลักษณะสังคมไทย

ลักษณะสังคมไทย

สังคมไทยมีลักษณะเป็นเอกสังคม ประกอบด้วยคนเชื้อชาติและสัญชาติไทยอยู่รวมกันเป็นส่วนใหญ่ในปี พ.ศ. 2536 ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 58 ล้านคน และปี พ.ศ. 2542 มี จำนวนประชากรประมาณ 62 ล้านคน จึงนับว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหาจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น

ลักษณะเฉพาะของสังคมไทย ที่สำคัญและเด่นชัด ได้แก่

                1.  มีโครงสร้างแบบหลวมๆ ไม่ค่อยมีการรักษากฎเกณฑ์ระเบียบอย่างเคร่งครัด มีการผ่อนปรนในเรื่องต่างๆ

                2.  เป็นสังคมเกษตรกรรม ประชากรมีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย

                3.  ส่วนใหญ่ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นหลัก

                4.  โครงสร้างของชนชั้นยึดสถานภาพ ทรัพย์สมบัติ อำนาจ เกียรติยศ  คุณงามความดี   เป็นเกณฑ์การแบ่งชนชั้น ในปัจจุบันสังคมไทยไม่มีการแบ่งชนชั้น

                5.  มีความรักในถิ่นฐานบ้านเกิด

                 สังคม ไทยปัจจุบันเป็นสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง คือ เปลี่ยนจากระบบสังคมเกษตรกรรมไปสู่ระบบสังคมอุตสาหกรรม ผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้บทบาทสถาบันทางสังคมเปลี่ยนแปลง ไปด้วย อันเป็นผลกระทบต่อพฤติกรรมของคนไทยเป็นอย่างมาก

โฆษณา
Categories: Uncategorized | ใส่ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: